Politica de confidentialitate

Informațiile de orice natură furnizate de către Cumpărător Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului/comenzii și pot fi făcute cunoscute numai cu consimțământul scris al Vânzătorului.

Nici un mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi facută de Cumpărător cu privire la comandă fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

Mesajele Modalina Atelier SRL-D sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați. Astfel sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.

Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul site-ului www.zuzamuza.ro.

Prin înscrierea în baza de date www.zuzamuza.ro, cumpărătorul își oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către terți, parteneri ai Modalina Atelier SRL-D: furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii; agenții de stat sau guvernamentale atunci când legislația specifică prevede acest lucru; alte companii cu care Modalina Atelier SRL-D poate dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor noastre, etc.